Oferta usług

laboratorium-oferta

1. Analiza gleb rolniczych: pH, fosfor, potas, magnez.

2. Analiza gleb ogrodniczych: pH, zasolenie, azot, fosfor, potas, magnez, wapń + mikroelementy.

3. Analiza materiału roślinnego: N, P, K, Mg, Ca + mikroelementy.

4. Analiza pożywek i wyciągów z mat: pH, EC, N-No3, N-NH4, P, K, Mg, Ca, Cl, S, Fe.

5. Analiza wody dla potrzeb ogrodnictwa.

6. Analiza podłoża pieczarkowego: pH, zasolenie, amoniak, nicienie.

7. Analiza gleby: zawartość węgla organicznego (próchnicy)

8. Analiza gleby: zawartość części spławialnych.

Do każdej analizy laboratorium opracowuje zalecenia nawozowe i prowadzi doradztwo w zakresie potrzeb nawożenia mineralnego, dolistnego i wapnowania gleb.